Czym się zajmujemy?

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych, w zakresie poszczególnych gałęzi prawa w tym:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzenie opinii prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie pozwów i pism procesowych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  • obsługa podmiotów gospodarczych i Klientów indywidualnych,
  • reprezentacja w procesie.

 

Reprezentacja Klientów obejmuje zarówno reprezentację w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego i rodzinnego), gospodarczego i karno-skarbowego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej. Ponadto, Kancelaria oferuje również usługi windykacyjne od wezwania dłużnika do zapłaty oraz polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem go na drogę postępowania sądowego, poprzez inicjowanie i prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do uzyskania tytułu wykonawczego, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Reprezentacja Wierzyciela obejmuje dążenie do zaspokojenia jego roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym.

Naszą specjalizacją są również sprawy odszkodowawcze, m.in:

  • sprawy dotyczące zwrotu od Ubezpieczycieli kosztów najmu pojazdów zastępczych z OC sprawcy kolizji drogowej oraz zaniżanych kosztorysów naprawy pojazdów z ubezpieczenia OC jak i AC,
  • sporządzania pozwów i reprezentowania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w tym również poszkodowanych w wyniku upadków na oblodzonych bądź uszkodzonych chodnikach,
  • pomoc w odzyskaniu kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych na skutek wjechania w ubytki w jezdni.

Ile kosztują nasze usługi?

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem po wstępnym rozeznaniu sprawy, potrzeb Klienta oraz zakresu wymaganych usług. Każda sprawa jest indywidualna, stąd nie można przyjąć jednolitej stawki za np. napisanie pozwu czy też pisma. Tu możesz sprawdzić:

Ile kosztuje ustna porada prawna?

Koszt ustnej porady prawnej waha się od 80 do 200 zł netto zależnie od stopnia skomplikowania sprawy i ewentualnej konieczności analizy dokumentacji. Gdy klient decyduje sie powierzyć nam prowadzenie sprawy sądowej może liczyć na wstępną bezpłatną konsultację co do szans na uzyskanie pozytywnego wyniku sprawy.