Honorarium

Ile kosztują nasze usługi?

Wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu wykonywanych czynności uzależnione jest od wielu czynników w tym od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu koniecznej pracy radcy prawnego i ustalane jest indywidualnie dla każdej ze spraw. W przypadku spraw o zapłatę wynagrodzenie zależy w dużej mierze od wartości przedmiotu sporu.

Honorarium związane z konsultacją i udzieleniem porady prawnej wynosi zazwyczaj od 100,00 zł netto, a w zakresie sporządzenia pisma procesowego, bądź umowy od 300,00 zł netto.

W/w honorarium nie dotyczy sytuacji powierzenia przez Klienta prowadzenia postępowania sądowego, kiedy to ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia, obejmująca m.in. udzielanie porady prawnej, przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania i reprezentowanie Klienta na rozprawach, czy też podczas negocjacji ugodowych lub mediacji

Możliwe formy wynagrodzenia:

Wynagrodzenie za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii, umowy, dokumentacji, wniosków do KRS, przygotowanie uchwał, protokołów, bądź innego pisma) lub poprowadzenie sprawy (postępowanie sądowe) w wysokości odpowiedniej do potrzeb Klienta.

Wynagrodzenie ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie za określoną w umowie ilość godzin do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Ta forma rozliczeń najczęściej przeznaczona jest dla przedsiębiorców pozostających w stałym kontakcie z prawnikiem.

Wynagrodzenie godzinowe - stanowi iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy. Kierowane jest do osób fizycznych, a także do firm. Stawka godzinowa uzależniona jest od rodzaju i zakresu czynności.

System success fee - to forma rozliczenia obejmująca ustaloną z Klientem stosunkowo niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Wskazówką, co do wysokości wynagrodzenia radcy prawnego w konkretnych sprawach, może być rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Szukasz porady prawnej ?