Oferta

Szeroko rozumiane doradztwo oparte na zrozumieniu i zaufaniu.

Obecnie rola prawnika nie sprowadza się już tylko do udzielania porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa, czy reprezentowaniu Klienta w postępowaniach sądowych, ale na szeroko rozumianym doradztwie opartym na zrozumieniu i zaufaniu, zarówno na rzecz przedstawicieli firm, celem zwiększenia ich przewagi konkurencyjnej na rynku, jak i na rzecz Klientów indywidualnych. Oznacza to dla Kancelarii ciągły rozwój i doskonalenie zawodowe, tak aby sprostać stawianym jej zadaniom i zapewnić Klientom najwyższy standard świadczonych usług prawnych. Forma współpracy, jak i wynagrodzenie Kancelarii są każdorazowo dostosowywane do wymagań Klienta i zakresu pracy Kancelarii.

 

Naszą specjalizacją są sprawy odszkodowawcze i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, m.in: (tu zmiana) sprawy dotyczące zwrotu od Ubezpieczycieli kosztów najmu pojazdów zastępczych z OC sprawcy kolizji drogowej oraz zaniżanych kosztorysów naprawy pojazdów z ubezpieczenia OC jak i AC. Reprezentujemy w tym zakresie osoby poszkodowane, warsztaty samochodowe oraz wypożyczalnie.

 

Warto zauważyć, iż większą szansę na sprawne poprowadzenie sprawy i uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania/zadośćuczynienia, stwarzacie sobie Państwo, im szybciej traficie do profesjonalisty ze swoją szkodą.

 

Podstawą sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest treść umów oraz forma uregulowania przez przedsiębiorców wzajemnych relacji z partnerami biznesowymi. Niejednokrotnie bezpieczeństwo firmy ma swoje źródło w odpowiednio zredagowanych umowach o czym wielu przedsiębiorców zdaje się zapominać unikając obsługi prawnej aż do chwili gdy pojawi się problem. Takich sytuacji z łatwością można zawczasu uniknąć, powierzając Kancelarii stałą obsługę prawną, dzięki czemu będzie ona mogła na bieżąco informować Klienta o konieczności podjęcia określonych działań.

 

Kancelaria sporządza i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym, doradza Klientom w jaki sposób zabezpieczyć wykonywanie umowy, jej rozliczenie, rozwiązywanie umowy i dochodzenie roszczeń.

 

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria pomaga Klientom m.in. w sprawach o rozwód i separację, zasądzenie alimentów na rzecz dzieci lub małżonka, uchylenie obowiązku alimentacyjnego czy też podwyższenie lub obniżenie alimentów.

 

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria pomaga Klientom w sprawach dotyczących m. in. przyjęcia i odrzucenia spadku, sporządzenia testamentu, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Szukasz porady prawnej ?